French phone numbers

1 AHUJA SHIVANG (6469-Nano-P0-D)  +33 7 54 11 85 23
2 BHANDARI RAUNAK SINGH (6487-Nano-P0-C)  +33 7 54 11 86 27
3 GARG DHRUV
4 GOYAL AKSHAT (6486,6395-Micro-P3-43)  +33  7 54 11 86 26
5 GOYAL DIVIJA
6 GUPTA SAMYAK
7 KATEWA APRAJITA (6465-Nano-P0-E)  +33 7 54 11 86 34
8 MISRA VAIBHAV (6439-Nano-P0-J)  +33 7 54 11 86 30
9 ROJ RINKU (6477-Micro-P0-G)  +33 7 52 81 61 18
10 ARAWAL MANISH (6484-Nano-P0-A)  +33 7 54 00 15 96